;

چرا ما را انتخاب کنید؟

اولین و تنها ارائه کننده سیستم تدارکات کالا و احتمالات سازگار و کاملا منطبق با سیستم تدارکات کالای صنعت نفت به عنوان بخش خصوصی در صنعت نفت گاز و پتروشیمی می باشد

بدون کاغذ بودن

تمام قسمت های انبار شامل : اداره طبقه بندی کالا و سفارشات و کنترل موجودی و اداره رسید و ارسال کالا و اداره انبار ها اداره بازرسی انبار ها و ادارات خرید خارجی و خرید داخلی و اداره حسابداری انبارها نیازی به چاپ اسناد نداشته و سند در گردش کار تایید های مورد نظر را می گیرد

هوشمندی در هدایت فرم ها

فرم هایی که نیاز به تایید افراد مختلف و مدیران متفاوت دارد به طور هوشمند فرم های تهیه شده بدون نیاز به انتخاب نفر بعدی برای تایید سند و یا تصویب مسئولین مربوطه به دست آن ها رسیده و مورد تایید قرار می گیرد و یا تایید آن

سرعت در نصب

سیستم جامع بازرگانی چون سیستمس تحت وب می باشد نیازی به نصب در سیستم های کاربران ندارد و آموزش کاربران به سرعت انجام میگیرد حداکثر یک روز نصب برای نصب سیستم بر روی سرور و یک هفته برای آموزش کاربران نیاز است

ما بهترین راه حل را به شما پیشنهاد می دهیم

اداره های موجود در برنامه

  • اداره طبقه بندی و کدینگ کالا
  • اداره سفارشات و کنترل موحودی
  • اداره رسید و ارسال کالا
  • اداره انبارها
  • اداره بازرسی انبارها
  • اداره حسابداری انبارها
  • اداره خرید

مشتریان ما

ارتباط با ما

ایمیل با موفقیت ارسال شد
لطفا نام خود را پارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید
ایمیل صحیح نمی باشد
لطفا پیام خود را وارد کنید

There was a problem validating the form please check!
ارتباط با سرور قطع می باشد

2019 - Powered by Rayan Mashin Pishgam